Take a fresh look at your lifestyle.
Daily Archives

November 24, 2022

“ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବର ପ୍ରଭାବ ଖବର ଉପରେ ପଡ଼ିବ”

ଢେଙ୍କାନାଳ: ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖିଲେ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ । ନିଜର ଅଭିପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସଫା ଏବଂ ସମାଜ ହିତମନସ୍କ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରେ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମନନ ଚିନ୍ତନ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରା-ପର୍ସୋନାଲ୍‍ ଯୋଗାଯୋଗ…